Strona glowna  
 

Targi zainaugurowało spotkanie w dniu 13 kwietnia ministrów odpowiedzialnych za turystykę w krajach UE. W międzynarodowym seminarium Dziedzictwo przemysłowe w polityce turystyki zrównowazonego rozwoju" głos zabrali: Taleb Rifai sekretarz generalny WTO oraz Małgorzata Mańka-Szulik Prezydent Zabrza.                            Na targach swoje stoiska zaprezentowali m.in. Muzeum Górnictwa, Kopalnia Węgla GUIDO, Kopalnia Soli w Wieliczce, Muzeum Piernika z Torunia. Oprócz wystawców z Polski udział wzieli również wystawcy z zagranicy m.in. Francji, Niemiec, Słowakii, Czech.  

W ramach imprezy odbyło się niezapomniana wycieczka do zabytkowej kopalni Guido na głębokośc 320 m pod ziemie, gdzie mieliśmy możliwośc zapoznac się z warunkami panującymi w kopalniach węglowych, metodami wydobycia węgla, pracą górnika z przełomu XIX i XX wieku oraz historią tego przemysłu na obszarze Śląska.

Kopalnia "Guido" założona została w 1855 roku przez hrabiego Guido Henckel von Donnersmarcka i przyjęła nazwę od jego imienia. Regularne wydobycie węgla rozpoczęło się w latach 70. XIX wieku .Guido to unikat na skalę światową, bowiem zachowane wyrobisko nie ma odpowiednika w innych ośrodkach muzealnych na świecie. Skansen tworzą korytarze na poziomach 170 i 320 metrów oraz zespół zabudowy powierzchniowej wraz z wyposażeniem technicznym.  

Wyrobiska na  poziomie 320 m. są utrzymane w stanie jak najbardziej zbliżonym do pierwotnego, kiedy to górnicy po raz ostatni zakończyli pracę i opuścili kopalnię. To właśnie tu poczuć można klimat prawdziwej kopalni, dotknąć węgla, usłyszeć i zobaczyć potężne górnicze kombajny w ruchu. Po wyjściu jeszcze długo wspominamy odbytą trasę.

Serdecznie dziękujemy Pani Prezydent m. Zabrze Małgorzacie Mańka Szulik oraz wszystkim organizatorom za tak nietypową przygodę. Z niezwykłego m. Zabrze zabraliśmy ze sobą nie tylko wspaniałe wspomnienia lecz również nowe przyjaźnie i kontakty, które w przyszłości na pewno zaowocują we wspólne projekty.

 
 

Małgorzata Mańka-Szulik Prezydent Zabrza.

 

 

 

Na zwiedzających czeka wykwalifikowany przewodnik, którego zasób wiedzy z pewnością zaskoczy najbardziej dociekliwych tropicieli śladów przemysłowej przeszłości.

 

 

 

 

 

 

 

Część komór na tym poziomie jest już wykorzystana na działalność usługową i restauracyjną, odbywają się tu liczne koncerty, spotkania, wystawy i przedstawienia teatralne.

 

 

Hosted by uCoz